Ogólnopolski protest Komorników Sądowych

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komornik Gliwice

 

kancelaria Witryna komornik-gliwice.pl została przygotowana w celach informacyjnych, aby zapoznać Państwa z godzinami pracy kancelarii komorniczej w Gliwicach, poinformować o mających się odbyć licytacjach ruchomości oraz nieruchomości. Znajdą tu Państwo również informację o obszarze działania kancelarii, numerach telefonów, kontach bankowych oraz wszelkie niezbędne informację służące do kontaktu z nami. Kancelaria poza działalnością ściśle egzekucyjną zajmuje się również doręczaniem przesyłek sądowych, takich jak pozwy, czy inne pisma procesowe wywołujące postrzebę podjęcia obrony praw strony pozwanej. 

Komornik Dariusz Ratajczak

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka od dnia 01.06.2020r. przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z kancelarią.

Kancelaria Komornicza posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych, które znacznie przyśpieszają prowadzone postępowanie egzekucyjne :

  • ZUS PUE  - Platforma Usług Elektronicznych-  umożliwia dostęp online do danych zapisanych na kontach w ZUS celem szybkiego ustalenia m.in. pracodawcy dłużnika w toku prowadzonej egzekucji
  • CBDKW - elektroniczny dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych, dzięki któremu możemy natychmiast ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, a następnie prowadzić z niej egzekucję
  • CEPiK 2.0  - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - umożliwia szybkie uzyskiwanie informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika
  • OGNIVO  - pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników oraz ich skuteczne zajęcie.

 

ID KOMORNIKA W SYSTEMIE EPU:  1923

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak dokonuje również doręczeń pozwów oraz innych przesyłek sądowych na obszarze swojego rewiru, na podstawie art. 139[1] par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) od 01.01.2019r. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (apelacja katowicka), z wyjątkiem spraw o egzekucję/wydanie/wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczyoraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak na podstawie art. 139[1] par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych dokonuje również doręczeń przesyłek sądowych (głównie pozwów) na obszarze swojego rewiru.

 

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, tj.:

miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, oraz gminy: Zobacz całą listę