Witamy na stronie naszej Kancelarii Komorniczej

 

kancelaria Witryna została przygotowana w celach informacyjnych, aby zapoznać Państwa z godzinami pracy kancelarii komorniczej, umożliwić dotarcie do niezbędnych dokumentów i wniosków, które można pobrać bezpośrednio ze strony, a także poinformować o mających się odbyć licytacjach ruchomości oraz nieruchomości. Znajdą tu Państwo również informację o obszarze działania kancelarii, numerach telefonów, kontach bankowych oraz wszelkie niezbędne informację służące do kontaktu z naszą kancelarią.

Dariusz Ratajczak

 

Kancelaria Komornicza Komornika Dariusza Ratajczaka posiada dostęp do następujących systemów elektronicznych, które znacznie przyśpieszają prowadzone postępowanie egzekucyjne :

 

- ZUS PUE  - Platforma Usług Elektronicznych-  umożliwia dostęp online do danych zapisanych na kontach w ZUS celem szybkiego ustalenia m.in. pracodawcy dłużnika w toku prowadzonej egzekucji

CBDKW - elektroniczny dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych, dzięki któremu możemy natychmiast ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, a następnie prowadzić z niej egzekucję

- CEPiK 2.0  - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - umożliwia szybkie uzyskiwanie informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika

- OGNIVO  - pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników oraz ich skuteczne zajęcie 

- CPD MSWiA  (Centrum Personalizacji Dokumentów) - pozwala na ustalenie miejsca zamieszkania osoby zadłużonej

- Automatyczny system SMS 

 

ID KOMORNIKA W SYSTEMIE EPU:  1923

 

W celu wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela Komornik Sądowy w Gliwicach Dariusz Ratajczak prowadzi egzekucję roszczeń pieniężnych równocześnie z różnych składników majątkowych dłużnika, w szczególności są to:

  • egzekucja z ruchomości 

  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  • egzekucja z wierzytelności

  • egzekucja z rachunków bankowych 

  • egzekucja z innych wierzytelności

  • egzekucja z innych praw majątkowych 

  • egzekucja z nieruchomości uproszczona

  • egzekucję z nieruchomości

  • egzekucja ze statków morskich

Szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z nieruchomości. Komornik w Gliwicach Dariusz Ratajczak prowadzi tego rodzaju postępowania zgodnie z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Gliwicach tj. miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek oraz Wielowieś.