Właściwość terytorialna

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak na podstawie art. 139[1] par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych dokonuje również doręczeń przesyłek sądowych (głównie pozwów) na obszarze swojego rewiru.

 

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, tj.:

miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice

oraz gminy:

 • Gierałtowice obejmujące sołectwo:
  • Chudów
  • Gierałtowice
  • Paniówki
  • Przyszowice
 • Pilchowice obejmujące sołectwo
  • Kuźnia Nieborowska
  • Leboszowice
  • Nieborowice
  • Pilchowice
  • Stanica
  • Wilcza
  • Żernica
 • Rudziniec obejmujące sołectwo:
  • Rudziniec
  • Bojszów
  • Bycina
  • Chechło
  • Kleszczów
  • Ligota Łabędzka
  • Łany
  • Łącza
  • Niekarmia
  • Niewiesze
  • Pławniowice
  • Poniszowice
  • Rudno
  • Rzeczyce
  • Słupsko
  • Taciszów
  • Widów
 • Sośnicowice obejmujące sołectwo
  • Sośnicowice
  • Bargłówka
  • Kozłów
  • Łany Wielkie
  • Rachowice
  • Sierakowice
  • Smolnica
  • Trachy
  • Tworóg Mały
 • i pozostałe miejscowości:
  • Gajówka
  • Kuźniczka
  • Nowa Wieś
  • Podlesie
  • Sierakowiczki
  • Wesoła
  • Zamoście
 • Toszek obejmujące sołectwo
  • Boguszyce
  • Ciochowice
  • Kotulin
  • Kotliszowice
  • Ligota Toszecka
  • Paczyna
  • Paczynka
  • Pawłowice
  • Pisarzowice
  • Płużniczka
  • Pniów
  • Proboszczowice
  • Sarnów
  • Wilkowiczki
 • Wielowieś obejmujące sołectwo
  • Błażejowice
  • Czarków
  • Dąbrówka
  • Gajowice
  • Kielecka
  • Sieroty
  • Świbie
  • Radonia
  • Raduń-Borowiany
  • Wielowieś
  • Wiśnicze
  • Zacharzowice

 

W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego dotyczącego dłużnika spoza rewiru (tj. spoza właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach) wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem egzekucyjnym pisemnego oświadczenia, że korzysta się z prawa wyboru komornika.